Programberedningar

Styrelsen har möjlighet att inrätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot