Revisorer

Stadgarna anger att valkongressen ska utse minst tre revisorer och tre ersättare. Mandatperioden för revisorerna ska vara densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2019 till valkongressen 2023.

Ordinarie revisorer

Kenneth Strömberg (S)
Leif Sandberg (M)
Elvy Söderström (S)

Ersättare

Bjarne Hald (C)
Anna-Karin Magnusson (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot