Revisorer

Stadgarna anger att valkongressen ska utse minst tre revisorer och lika många ersättare. Mandattiden för revisorerna ska vara densamma som för styrelsen, det vill säga från valkongressen 2015 till valkongressen 2019.

Ordinarie revisorer

Kenneth Strömberg (S), Stockholms stad, ordförande
Jeppe Johnsson (M), Sölvesborgs kommun
Leif Sandberg (M), Hammarö kommun

Ersättare

Anna Carin Magnusson (S), Region Jönköpings län
Lennart Pettersson (C), Region Skåne
Niklas Wikström (L), Karlstads kommun

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot