Valnämnden

Stadgarna anger att valkongressen ska utse en valnämnd med ansvar för genomförandet av ombudsvalet till Sveriges Kommuner och Landstings kongress.

Antalet ledamöter anges inte i stadgarna. Uppdraget avser det ombudsval som ska äga rum efter 2022 år val till kommun- och regionfullmäktige.

Ledamöter

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, Ordförande
Åsa Karlsson (S), Götene kommun, Vice ordförande
Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland
Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun
Jonas Andersson (L), Västra Götalandsregionen
Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad
Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun
Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun

Personliga ersättare

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Johan Kling (C), Stockholms stad
Liselott Fager (KD), Linköpings kommun
Jens Sundström (L), Region Norrbotten
Peter Roslund (S), Piteå kommun
Gunnar Friberger (V), Nacka kommun
Susanne Nordling, (MP), Region Stockholm
Ewa Olsson-Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot