Valnämnden

Stadgarna anger att valkongressen ska utse en valnämnd med ansvar för genomförandet av ombudsvalet till SKL:s kongress.

Antalet ledamöter anges inte i stadgarna. Uppdraget avser det ombudsval som ska äga rum efter 2018 års val till kommun-, landstings- och regionfullmäktige.

Ledamöter

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande
Caisa Lycken (MP), Uppsala kommun
Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad
Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande
Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland
Thomas Olofsson (L), Luleå kommun
Tommy Bernevång Forsberg (KD), Region Jönköpings län
Patrik Jönsson (SD), Region Skåne

Personliga ersättare

Meit Fohlin (S), Region Gotland (för Gunilla Svantorp)
Joakim Larsson (MP), Västra Götalandsregionen (för Caisa Lycken)
Gunnar Friberger (V), Nacka kommun (för Yasmine Carlsson)
Roland Gustbee (M), Växjö kommun (för Gunnar Lidell)
Lena Reyier (C), Region Dalarna (för Göran Gunnarsson)
Patrik Silverudd (L), Stockholm stad (för Thomas Olofsson)
Marie Litholm (KD), Haninge kommun (för Tommy Bernevång)
Maria  Liljedahl (SD), Region Västmanland (för Patrik Jönsson)

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot