Våra företag

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag.

Organisationsschema för SKL:s företag

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKL Företag – koncernen. Se ägarandelar för varje bolag i organisationsskissen.

Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges i uppdrag från SKL:s kongress samt i SKL:s verksamhetsplan. SKL Företag AB:s styrelse består av ledamöterna i SKL:s arbetsutskott.

Vd för SKL är också vd i SKL Företag AB.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot