Bolag i koncernen

Dagens Samhälle AB

Dagens Samhälle AB ger ut tidningen Dagens Samhälle samt driver en debattwebb.

Dagens Samhälle AB

Equalis AB

Equalis AB arbetar med att öka patientsäkerheten genom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom laboratoriemedicin.

Equalis AB

SKL Fastigheter och Service AB

SKL Fastigheter och Service AB med dotterbolag bedriver serviceverksamhet samt äger och förvaltar fastigheter, främst för SKL:s behov.

SKL Fastigheter och Service AB

Inera AB

Inera koordinerar regionernas och kommunernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Inera AB

SKL Kommentus AB

SKL Kommentus AB är moderbolag för verksamhet inom områdena Upphandling och Verksamhetsstöd. Kunderna finns inom den kommunala och landstingskommunala sektorn. Samordnad upphandling görs bland annat inom områdena energi, fordon, finansiering, varor och tjänster samt IT.

Den samordnade upphandlingsverksamheten bedrivs i egen juridisk person i form av en inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral AB. Rådgivning och utbildning inom upphandling bedrivs i dotterbolaget AffärsConcept AB.

SKL Kommentus AB

SKL International AB

SKL International AB bedriver internationella utvecklingsprojekt. Sida är den huvudsakliga uppdragsgivaren och finansiären.

SKL International AB

KPA AB

KPA AB med dotterbolag arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration åt kommuner och regioner samt bolag inom kommunsektorn.

KPA AB

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB med dotterbolag svarar bland annat för SOS-tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112.

SOS Alarm Sverige AB
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot