Koncernledning SKL Företag

VD
Lena Dahl
08-452 75 05
lena.dahl@skl.se

Lena Dahl

Koncerncontroller
Tina Malmros
08-452 75 72
tina.malmros@skl.se

Tina Malmros

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot