SKL Kapitalförvaltning AB

SKL Kapitalförvaltning AB förvaltar SKL:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,3 mdr kronor.

Kapitalet har framförallt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKL Företag-koncernen.

Bolaget har en förväntad genomsnittlig årsavkastning på 3 % och placerar 30 % av kapitalet i aktiefonder och resterande 70 % i räntefonder.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot