SKL:s kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sker i samarbete med en extern finansiell rådgivare. SKL Kapitalförvaltning AB och SKL Pensionsstiftelse har inga anställda, utan köper in resurser från SKL. SKL:s ekonomichef är VD och SKL: stabschef är ordförande.

SKL Kapitalförvaltning AB

Tillgångarna i SKL Kapitalförvaltning AB utgör en säkerhet för verksamheten inom Sveriges Kommuner och Landsting. I bolaget förvaltas kapital som inte behövs för den löpande driften i förbundet.

SKL Kapitalförvaltning AB förvaltar SKL:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,3 mdr kronor. Kapitalet har framförallt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKL Företag-koncernen.

Bolaget ska i normalfallet placera 65 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 25 % i aktiefonder och 10 % i absolutavkastande investeringar.

SKL Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKLs och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.

SKL Pensionsstiftelse har tillgångar värderade till cirka 1,6 mdr kronor.

Stiftelsen ska i normalfallet placera 45 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 40 % i aktiefonder och 15 % i absolutavkastande investeringar.

Riktlinjer inom hållbarhet

SKL Kapitalförvaltning AB och SKL Pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i finansförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

SKL Kapitalförvaltning AB och SKL Pensionsstiftelse är licenserade av ESG4Real och är med, som en av de första kapitalägarna, för att vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration. Här kommer vi att ange andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real när det finns ett utbud av ESG4Real-certifierade förvaltare.

ESG4Real

Informationsansvarig

  • Teresa Hansson
    Koncerncontroller

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot