Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre

Genom kommunikationssatsningen #vivässarvälfärden vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att göra en bra välfärd ännu bättre.

Rapporten Rena fakta om välfärden

Filmen om Vi vässar välfärden

Satsningen tog sitt avstamp på SKL:s kongress i november 2015 och pågår fyra år framåt. Det övergripande budskapet är ”Livet. Själva anledningen till bra välfärd. Nu gör vi den ännu bättre.”

Syftet med satsningen är flera:

  • att berätta hur omfattande svensk välfärd är – att den följer oss från vaggan till graven, att den finns där i alla livsavgörande ögonblick,
  • att berätta hur bra den faktiskt är,
  • att visa att kommuner och landsting ständigt jobbar för att göra välfärden ännu bättre.

Sprida det bra och lyfta utmaningarna

Illustration

Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Vi satsar mycket resurser, använder dem effektivt och har mycket nöjda invånare. Det vill vi berätta.

Vi vill visa upp och sprida det som är bra. Vi vill också lyfta de utmaningar som finns, bjuda in till dialog och gemensamt göra välfärden ännu bättre. Vi vill ge hela bilden och väcka en konstruktiv diskussion som kan leda till förbättringar.

Hashtagen #vivässarvälfärden är navet i kommunikationssatsningen – här förs diskussionen – tillsammans med rapporten Rena fakta om välfärden och kongressfilmen.

Följ oss

Twitter: @vivassarvalfard, #vivässarvälfärden.

Facebook: http://www.facebook.com/vivassarvalfarden

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot