Vi vill göra en bra välfärd ännu bättre

Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Projektet Vi vässar välfärden lyfter fram just det, men också de utmaningar som finns och hur välfärden kan bli ännu bättre.

Under hela livet följs vi åt av välfärden. Den finns där i alla livsavgörande ögonblick, varje dag, från det att vi föds tills att livet tar slut. Kommuner, landsting och regioner står för merparten av den servicen.

Under parollen Vi vässar välfärden ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) statistik och fakta kring den välfärd som kommuner, landsting och regioner åstadkommer liksom hur den kan vässas ytterligare. Vi vässar välfärden beskriver dessutom SKL:s uppdrag: att stödja kommuner, landsting och regioner och bidra till att få en ännu bättre välfärd.

Livet. Själva anledningen till en bra välfärd. 

Fakta om välfärden

Foldern Välfärden i siffror

Filmen om Vi vässar välfärden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot