Så vässar vi äldreomsorgen

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom svensk äldreomsorg. Teknikens utveckling underlättar en hel del av den verksamhet som tidigare var både tung och personalkrävande. Det gör också att personalen kan använda nämligen tillsammans med de äldre.

En hand som håller i en kaffekopp

Det främsta målet är att stärka äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt hemtjänst, vilket gör att den äldre kan kommunicera med hemtjänsten på distans. På så sätt kan såväl trygghet som självständighet och delaktighet ökas.

Att undvika sjukhusvistelse kan också vara ett sätt att förbättra livskvaliteten för äldre, eftersom sjukhus är en riskmiljö. Det handlar om att fortsätta minska risker för fallskador, vårdrelaterade infektioner, trycksår, undernäring och förvirring.

Förlust av muskelmassa vid sängläge går snabbt och kan vara det som gör att det blir svårt att klara vardagen efter hemkomst för personer med små marginaler. Därför bör vård och omsorg i större utsträckning ske på ett säkert sätt utanför sjukhus, helst i patientens eget hem. Så jobbar man allt oftare i allt fler kommuner. Just nu pågår sådana projekt ibland annat Lidköping, Ljungby, Uppsala, Motala, Karlshamn, Västerbotten och Skellefteå.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot