Så vässar vi förskolan

Den låga andelen män i förskolan är ett problem för förskolans framtida personalförsörjning, och även för samhället i stort, eftersom det bidrar till den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Ett förskolebarn

Därför är en av de största utmaningarna att få fler män att söka sig till förskolan. Det ger ringar på vattnet och skapar en ännu bättre förskola. Sedan en tid tillbaka driver SKL tillsammans med ett antal kommuner ett projekt för att locka fler män till förskolan.

Idag arbetar omkring fyra procent män i förskolan. Samtidigt vet vi att 24 år kan tänka sig att jobba i förskolan. För att förhindra att en stor del av den framtida rekryteringsbasen försvinner, måste vi skapa fler vägar in i förskolan. Det finns ett behov av att förmedla bilden av yrket på fler sätt och utveckla möjligheterna att testa yrket.

Män ska dock inte lockas till förskolan för att fylla någon specifikt ”manlig” funktion. Och fler män i förskolan är inte lösningen för att uppnå en jämställd förskola. Men det kan vara en av flera vägar för arbetsplatsen att lyfta frågan om jämställdhet och realisera förskolans uppdrag om att motverka traditionella könsmönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot