Så vässar vi kultur och fritid

E-böcker ska vara en självklarhet på folkbiblioteken. För att göra det möjligt, utan att förlagens styckeförsäljning ska påverkas, har SKL tagit fram en särskild prismodell.

Ett barn som leker

Nu pågår arbetet med att ansluta så många förlag som möjligt för att fler böcker ska finnas tillgängliga som e-böcker. Hittills har sex förlag anslutit sig till modellen.

Staten måste bära sin del för regional kulturverksamhet och dialogen mellan den statliga och regionala nivån behöver utvecklas. Det senaste åren har de statliga anslagen till den regionala kulturen inte motsvarat kostnadsökningarna. Ansvaret för kulturen är delat mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

En utmaning för kultur- och musikskolorna är att öka tillgängligheten och ge alla barn, oavsett bakgrund, avstånd eller socioekonomiska förutsättningar samma möjlighet att delta i verksamheterna. En akut fråga är hur vi löser de kompetensbehov som verksamheterna står inför. Staten behöver ta ett större ansvar för utbildningen av de yrkesverksamma inom kultursektorn som särskilt riktar sig till barn och unga.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot