Så vässar vi räddningstjänsten

Det pågår en ständig utveckling i kommunernas arbete med skydd mot olyckor. Utvecklingen bygger i allt högre grad på en bred samverkan mellan olika aktörer inom trygghets- och säkerhetsområdet. 

En ambulans.

Ett naturligt samarbete är det som uppstår mellan räddningstjänst och äldreomsorgen, eftersom det ofta är äldre som är föremål för räddningstjänstens insatser.

I Varberg och Falkenberg är undersköterskorna som jobbar natt inom hemtjänsten numera anställda av räddningstjänsten. De har fått utökat ansvar plastföremål nära spisen, snubbelfarliga mattor eller misstanke om våld. De tar också ett större ansvar på väg till och från sina klienter och ambitionen är att natthemtjänstens personal
ska få hjärtstartare och släckgranater i bilarna.

Allt oftare rycker också räddningstjänsten ut i väntan på ambulans (IVPA). Antalet IVPA-utryckningar har gått från 4 000 till 13 000 på tio år. I Öckerö kommun är det numera sjuksköterskorna i hemsjukvården som tar IVPA-larmen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot