Så vässar vi socialtjänsten

En av de viktigaste uppgifterna inom socialtjänsten just nu är att uppdatera och anpassa socialtjänstlagen så att den fungerar i ett modernt samhälle.

Två personer håller varandra i handen.

Här driver SKL på för att få till en förändring, som gör det möjligt för socialsekreterare runt om i landet att göra ett bra jobb. Detta är en förutsättning för att socialtjänsten ska klara sitt utökade uppdrag.

Att stärka brukarperspektivet är ett av de utvecklingsområden som kommuner, landsting och regioner arbetar med. Brukarundersökningar ska genomföras och familjeomsorgen som inom boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Målet är att skapa indikatorer för framtida jämförelser och förbättring.

För att säkerställa bästa möjliga insatser med utgångspunkt från medborgarnas behov och situation, pågår också ett utvecklingsprojekt för att öka kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Genom en nationell samverkansgrupp ska beprövad kunskap göra tillgänglig. Ledamöterna ska identifiera behovet av kunskapsstöd, samordna det nationella stödet och anpassa det till socialtjänstens behov.

Det finns också fortfarande ett stort behov av verksamhetsutveckling när det gäller en trygg och säker ärendehantering. Rutiner för hanteringen av ärenden som rör utsatta grupper med behov av skydd och stöd saknas fortfarande i hälften av landets kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot