Så vässar vi förskolan

Den låga andelen män i förskolan är ett problem för förskolans framtida personalförsörjning, och även för samhället i stort, eftersom det bidrar till den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Ett förskolebarn

Så vässar vi förskolan

Den svenska förskolan har hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt arbete. Men bra måste bli bättre. Bättre systematiska jämförelser, kompetenshöjning och jämställda förskolor är några viktiga områden som bör satsas på.

Bättre systematiska jämförelser

Genom att bedöma, synliggöra och jämföra kvalitet i förskolan, kan man förbättra den egna verksamheten. Med hjälp av ett digitalt verktyget samsa.skl.se kan kommuner och förskolor numera bedöma kvaliteten utifrån tre olika områden; matematikutvecklande arbetssätt, språk och kommunikation samt systematiskt kvalitetsarbete. På så sätt får kommunerna en helhetsbild av alla förskolor och därmed ett underlag för vidare kvalitetsutveckling.

Kompetenshöjning

Personalens utbildning och kompetens är en av de viktigaste faktorerna för förskolans kvalitet. För att höja utbildningsnivån i förskolan behövs fler utbildningsplatser och fler flexibla utbildningsvägar.

Fler män

Den låga andelen män i förskolan är ett problem för förskolans framtida per­sonalförsörjning, och även för samhället i stort, eftersom det bidrar till den könsuppdelade arbetsmarknaden. Idag arbetar omkring fyra procent män i förskolan. Det behövs fler vägar in i yrket så att fler av de som i dag är intresserade tar steget och utbildar sig för att arbeta i förskolan.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot