Så vässar vi kultur och fritid

Ansvaret för kulturen är delat mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Under en lång period har statens anslag till regional kultur inte mot­svarat kostnadsökningarna.

Ett barn som leker

Staten tar ansvar

En av de viktigaste faktorerna för att vässa kul­turen är att staten bär sin del av regional kulturverksamhet och att dialogen mellan den statliga och regionala nivån utvecklas.

Öka tillgängligheten för alla

En utmaning för kultur- och musikskolorna är att öka tillgängligheten och ge alla barn samma möjlighet att delta i verksamheterna. Det är också viktigt att kommunernas idrotts- och fritids­verksamhet erbjuder anläggningar och utbud utifrån lokala behov, med lika tillgång för alla.

Öka kompetensen

En viktig fråga är hur vi löser de kompetensbehov som verksamheterna står inför. Staten behöver ta ett större ansvar för utbildningen av de yrkesverk­samma inom kultursektorn som särskilt riktar sig till barn och unga.

Utnyttja digitaliseringen

E-böcker ska vara en självklarhet på folkbiblioteken. För att göra det möjligt undersöks möjligheten att upphandla utlåning av e-böcker via ett ramavtal. Det pågår också ett arbete för att utveckla ett digitaliserat boknings- och bidragssystem inom kultur- och fritidsområdet i kommunerna.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot