Så vässar vi ambulans- och räddningstjänsten

Det pågår en ständig utveckling i kommunernas arbete med skydd mot olyckor. Utvecklingen bygger i allt högre grad på en bred samverkan mellan olika aktörer inom trygghets- och säkerhetsområdet.

En ambulans.

Bättre samarbete

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten rycker ut i väntan på ambulans (IVPA). Antalet IVPA-utryckningar har gått från 4 000 till 13 000 på tio år. I Öckerö kommun är det numera sjuksköterskorna i hemsjukvården som tar IVPA-larmen.

Ett naturligt samarbete är också det som uppstår mellan räddningstjänst och äldreomsorgen, eftersom det ofta är äldre som är föremål för räddnings­tjänstens insatser. I Varberg och Falkenberg är till exempel undersköterskorna som jobbar natt inom hem­tjänsten numera anställda av räddningstjänsten.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot