Så vässar vi socialtjänsten

Socialtjänsten finns där för människor i utsatta situationer. Och de flesta som får stöd är nöjda, men det finns också behov av förbättringar.

Två personer håller varandra i handen.

En modern socialtjänstlag

En av de viktigaste uppgifterna inom socialtjänsten är att uppdatera och an­passa socialtjänstlagen så att den fungerar i ett modernt samhälle.

Stärkt brukarperspektiv

Att stärka brukarperspektivet och inkludera de som nyttjar servicen när man utformar verksamheten är ett område som kommuner och landsting arbetar mycket med. Brukarundersökningar genomförs regelbundet för att skapa indikatorer för framtida jämförelser och förbättring.

Tydligare kunskapsstyrning och bättre uppföljning

Bättre samarbete och samverkan på regional/läns- och nationell nivå under­lättar framtagande och spridning av beprövad kunskap. Det bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet och gör det lättare att bedriva en jämlik vård på lokal nivå. För att kunna utveckla kommunens arbete med socialtjänst behövs bättre uppföljning. Systematisk uppföljning bör tillåtas på samma sätt som inom hälso- och sjukvården och den nationella statistiken bör utvidgas.

Tidigt riktat samordnat stöd

Enskilda behöver större möjligheter att själva bedöma vilken hjälp de behö­ver. Förutsättningarna för att insatser ska kunna erbjudas tidigt, utan föregående individuell biståndsprövning behöver tydliggöras.

Vidareutbildning/specialistutbildning

En akademisk vidareutbildning efter socionomexamen är en viktig byggsten för att nå önskvärda kvalitetshöjningar inom den sociala barn- och ungdoms­vården.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot