Så vässar vi vatten, avlopp och avfallshantering

Även om det svenska dricksvattnet generellt sett håller bra kvalitet finns det utmaningar eftersom nya bakterier sprider sig när klimatet förändras. Och vi behöver bli bättre på att minska avfallet.

 

Ett lock till en avloppsbrunn i gatan.

Ökad systematik istället för obligatoriska krav på översyn

Kraven på hur kommunerna skyddar sina vatten­täkter ökar och kommunerna måste systematiskt se över vilka barriärer de behöver ha vid vattenverken för att rena vattnet. Ett sexpunktsprogram finns framtaget för att tydliggöra de åtgärder som kom­muner behöver vidta för att säkra tillgången till rent dricksvatten.

Minskat avfall

Avfallet behöver minska - det är ett slöseri med resurser och har negativ inverkan på miljön. Om avfalls­mängderna fortsätter att öka i samma takt som hittills kommer vi ha ökat avfallet med 50 procent till 2035.

Informationsansvarig

  • Anna-Charlotta Pettersson
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot