Anders Knape (M)

CV – i urval

Nationella uppdrag


2019 –

SKL, ordförande

2015 – 2019

SKL, vice ordförande

2007 – 2015

SKL:s ordförandeKarlstads kommun


2014 –

Kommunfullmäktiges ordförande

1976 –

Kommunfullmäktige, ledamot

1988 – 2007

KommunalrådInternationella uppdrag


1994 –

Europarådets lokala och regionala församling, medlem

2018 –

Europarådets lokala och regionala församling, ordförande

2014 – 2018

Europarådets lokala kammare, ordförande1994 –

EU:s Regionkommitté, medlem

2007 – 2015

Vice ordförande

2007 –

Medlem av byrån

2002 –

Coter-utskottet

2014 – 2017

Cafa-utskottet, ordförandeCEMR


2010 –

Exekutiv ordförandeUtmärkelser


2016

Emperor Maximilian Prize för enastående insatser för lokal och regional nivå inom europeisk politik
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot