Myter och fakta

Det finns många myter om den kommunala sektorn. I vissa fall är de
felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling som inte ger hela
bilden. Det är viktigt att bilden av kommuner och landsting nyanseras.

Arbetsgivare

Bostadsbyggande

Lokal politik

Skola

Sjukvård

Äldrevård

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot