Publicerad: 28 juni 2017

Myt: Det händer ju ingenting - allt tar för lång tid!

Det finns en myt om att det allt tar för lång tid och att inget händer i kommuner och landsting.

Den demokratiska processen handlar om att ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra.

Det tar tid.

Många av de ärenden som hanteras av kommuner och landsting måste diskuteras i både partigrupper, nämnder och i fullmäktige innan man kan fatta beslut.

Ibland krävs också extra tid eftersom medborgarna använder sin demokratiska rätt att överklaga vissa beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot