Publicerad: 28 juni 2017

Myt: Skattepengarna går till fel saker

Det finns en myt om att skattepengarna inte går till det de ska, men så är det inte.

Kostnad per invånare och år 2015: cirka 82 procent av skattepengarna går till vård, skola och omsorg.

Kommun:

 • Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg: 8 781 kronor
 • Grundskola: 10 069 kronor
 • Gymnasieskola: 3 916 kronor
 • Övrig utbildning: 2 238 kronor
 • Äldreomsorg: 11 534 kronor
 • Funktionshindrade: 6 882 kronor
 • Ekonomiskt bistånd: 1 373 kronor
 • Individ- o familjeomsorg (exkl ekonomiskt bistånd): 2 834 kronor
 • Affärsverksamhet: 2 439 kronor
 • Övrigt: 10 457 kronor
 • TOTALT: 60 521 kronor
 Landsting: 
 • Primärvård: 4 889 kronor
 • Specialiserad somatisk vård: 14 490 kronor
 • Specialiserad psykiatrisk vård: 2 406 kronor
 • Tandvård: 984 kronor
 • Övrig hälso- och sjukvård: 2 683 kronor
 • Läkemedel (öppen): 2 148 kronor
 • Regionalutveckling: 872 kronor
 • Politisk verksamhet: 167 kronor
 • Trafik och infrastruktur: 2 804 kronor
 • TOTALT: 31 441 kronor

Källa: SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot