Publicerad: 22 augusti 2016

Fakta: Barngrupperna i förskolan har inte blivit större

En myt säger att barngrupperna i förskolan bara växer. I själva verket har de inte vuxit på flera år.

Barngruppernas storlek har varit konstant sedan många år. Trots att antalet inskrivna barn ökat med 120 000 barn sedan 1995, har gruppernas storlek inte ökat.

  • Även personaltätheten per barn är i stort oförändad. Snittgruppen har i dag 16,9 barn och det går 5,3 barn per personal.
  • Småbarnsavdelningarna är generellt mindre och personaltätheten högre än genomsnittet i förskolan som helhet. Det är vanligt att personal och barn på en avdelning delar upp sig i mindre grupper under dagen.
  • Andelen småbarnsgrupper ökar, liksom andelen grupper med fler än 17 barn. I båda fallen rör det sig om små ökningar.
  • Forskning visar att det inte finns några tydliga samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Andra viktiga faktorer är vilka barn som finns i gruppen, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut.
  • Det finns verksamheter med brister. Dessa måste åtgärdas – för barnens, föräldrarnas och personalens bästa. Men överlag håller svenska förskolor mycket hög klass.

Källa: Skolverket, Göteborgs universitet, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot