Publicerad: 26 september 2016

Fakta: Sedan 2012 hör lärarna till vinnarna på arbetsmarknaden.

En myt säger att lärares löner sjunker. Det stämmer inte.

  • Med dagens läraravtal får lärarna i snitt nästan 3 700 kronor högre lön per månad 2015 jämfört med 2012.
  • Med nuvarande utveckling kan lärarnas månadslöner komma att öka med 10 000 kronor inom åtta år.
  • Regeringens satsningar på karriärtjänster, där kommunerna står för huvuddelen av kostnaderna, betyder att knappt 16 000 lärare får en ytterligare lönehöjning med upp till 5 000 kronor i månaden läsåret 2015/16.
  • Den statliga lönesatsningen innebär en lönehöjning på mellan 2 500 kronor och 3 500 kronor i månaden för omkring 60 000 lärare.
  • Lärarnas löneutveckling visar att kommunerna tar sitt ansvar och att löner ska sättas på lokal nivå mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Källa: SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot