Publicerad: 22 augusti 2016

Fakta: Största skillnaderna i resultat är inom skolorna

En myt säger att resultaten mellan kommuner är mycket stora. Det stämmer inte.

Skillnaderna i elevresultat mellan kommunerna är små. Generellt kan variationen i kommunernas elevresultat endast förklara ett par procent av den totala skillnaden i resultat.

  • Dock ökar skillnaderna i elevresultat mellan skolor. De har fördubblats under 2000-talet till cirka 20 procent. Det är allvarligt.
  • Den absolut största variationen av resultat finns mellan elever inom samma skola. De uppgår till nära 80 procent. Den viktigaste åtgärden bör därmed vara att förbättra kvaliteten i lärandet i klassrummet.
  • Allt fler kommuner fördelar resurser utifrån elevernas bakgrund. Skolor i utsatta områden kan behöva mer stöd i form av ökad personal och lärare med specialkompetens.

Källa: Statskontoret, Skolverket, PISA, SKL

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot