Nyheter

Samtliga nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från skl.se.

 • Brister i hanteringen av samtal till 1177
  Med anledning av rapporteringen om inspelade samtal till 1177 Vårdguiden, som funnits oskyddade på en webbserver, har de tre berörda regionerna kommenterat bristerna.
  2019-02-18
 • Svagare tillväxt i skatteunderlaget
  Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.
  2019-02-15
 • Trendbrott – andelen privat verksamhet minskade 2017
  Andelen kärnverksamhet som kommuner, landsting och regioner köper minskade under 2017 för första gången sedan mätningarna började 2006. Det visar SKL:s årliga rapport Köp av verksamhet 2017.
  2019-02-14
 • Vårdens tillgänglighet löser vi bäst lokalt
  Behoven och förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Men lösningen för vårdens tillgänglighet handlar inte om att flytta över ansvaret för styrningen av vården till staten.
  2019-02-13
 • Medborgarna känner ansvar för sin krisberedskap
  En studie visar på ett glapp mellan hur offentliga aktörer bedömer medborgarnas ansvarskänsla och förmåga vid en samhällskris och hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga.
  2019-02-08
 • Lindriga skador i vården minskar
  Lindriga skador i slutenvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  2019-02-07
 • Framtidens välfärd kräver digitalisering
  Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.
  2019-02-07
 • SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete
  SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden som idag invigs i Göteborg. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.
  2019-02-06
 • Bra förslag i skogsbrandsutredning
  I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.
  2019-02-06
 • Så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner
  En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
  2019-02-06Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot