Prenumerera på Pressrummet

Nyheter

Samtliga nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från skl.se.

 • Kvalitet och trygghet på äldreboenden ska prioriteras
  Trygghet för våra äldre är ett prioriterat område. Därför gör vi nu gemensam sak för att snarast komma till rätta med problemen, skriver Lena Micko i en debattartikel.
  2017-02-23
 • Ny kommunallag är efterlängtad
  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  2017-02-17
 • Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018
  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  2017-02-16
 • God tillgång till hälso- och sjukvård
  En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.
  2017-02-16
 • Bra resultat ger alla landsting del av medel
  Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.
  2017-02-14
 • Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre
  En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.
  2017-02-13
 • Nu ska välfärden gå från deltid till heltid
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.
  2017-02-10
 • Heltidsarbete är en viktig jämställdhetsfråga
  Heltidsarbete är nödvändigt för att öka jämställdheten i samhället och för att möta välfärdens stora behov av personal. Det skriver Lena Micko och Tobias Baudin i en debattartikel.
  2017-02-10
 • SKL välkomnar utredning om avgiftsfria grunddata
  Även kommunsektorn ska avgiftsfritt kunna få tillgång till grunddata från olika register.
  – Det kommer att förenkla för våra medlemmar, säger SKL:s ordförande Lena Micko .

  2017-02-10
 • SKL och Pacta stämmer BRF till AD
  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta stämmer Brandmännens Riksförbund till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.
  2017-02-09

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot