Publicerad: 11 december 2014

Nyhet

840 miljoner för god äldrevård

20 000 äldre äter inte längre olämpliga läkemedel. Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000 riskbedömningar varje månad.

Äldre kvinna som samtalar med en vårdare.

Det är bara några av de goda effekterna den senaste fyra årens satsning på en bättre vård för sjuka äldre fått. Landsting och kommuner har kunnat få prestationspengar för uppnådda mål, och nu har regeringen fattat beslut om 2014 års ersättningar.

Alla landsting och kommuner klarade kraven. Bland landstingen är det Västmanland som får mest pengar räknat per invånare 65 år och äldre, 311 kronor. Sävsjö, Lessebo och Skinnskatteberg är de kommuner som fick mest, mellan 826 och 835 kronor. Rikssnittet för landsting är 137 kronor och för kommuner 311 kronor.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Jag är stolt och glad över de fantastiska insatser som varje dag görs så att äldre sjuka ska få bästa möjliga vård och omsorg. Även om det naturligtvis finns brister, så känner i alla jag mig trygg för egen räkning när den dagen kommer, liksom för mina äldre anhöriga, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Investering för nya arbetssätt

Den fyraåriga satsningen är nu slut, men det innebär inte att vården och omsorgen om sjuka äldre slutar att utvecklas.

– Prestationspengarna har varit en bra investering för nya arbetssätt och för att bygga en bra struktur för kunskapsutveckling och samarbete. Det finns alla förutsättningar för landsting och kommuner att fortsätta bygga för en äldrevård- och omsorg i världsklass, säger Hans Karlsson.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot