Publicerad: 8 september 2014

Nyhet

Aktuella folkomröstningar i samband med valet

I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.

Kommuner som genomför folkomröstningar i samband med valet 2014:

  • Bengtsfors, kommuninvånarna får uttrycka sin vilja angående ett eventuellt bildande av en gemensam Dalslandskommun.
  • Botkyrka, ska kommunen delas i två kommuner eller inte?
  • Göteborg, ska trängselskatten fortsätta efter valet 2014?
  • Ljusnarsberg, ska kommunen byta namn till Kopparbergs kommun?
  • Tjörn, ska en simhall byggas som innebär en skattehöjning på 25 öre?
  • Upplands Väsby, ska en fördjupad översiktsplan som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen genomföras?
Hand som lägger ett valkuvert i lådan.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad invånarna tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande och det finns en särskild lag som reglerar folkomröstningar.

Läs vidare 

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot