Publicerad: 23 januari 2015

Nyhet

Äldreomsorgen blir bättre men fortfarande könsskillnader

Vården och omsorgen om äldre blir allt bättre, men det finns skillnader i kvalitet mellan landets kommuner och landsting. Det finns också fortsatta skillnader mellan kvinnor och män.

En äldre kvinna i rullstol och en vårdare på ett äldreboende.

Det framgår av den femte gemensamma rapporten "Öppna jämförelser 2014 – Vården och omsorgen om äldre". Rapporten är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Rapporten Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg om äldre

Fallskador, funktionsförmåga efter stroke och behandling med läkemedel, är några exempel på där kvinnorna får sämre resultat än män i Öppna jämförelser. Skillnader som inte minskat sedan den första Öppna jämförelserapporten om vården och omsorgen om äldre publicerades 2007.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

–  Det är en självklarhet att alla äldre ska få likvärdig vård och omsorg, oavsett vilket kön de har. Vi kan inte prata om hög kvalitet i verksamheten om det finns stora könsskillnader som inte har rent medicinska orsaker, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

Bättre vård i livets slutskede

Öppna jämförelser visar att vården i livets slut blir allt bättre, och fler äldre har fått en säkrare läkemedelsförskrivning. De äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende är fortsatt nöjda med sin äldreomsorg. Men det finns också anledning att titta mer på varför väntetiderna till särskilt boende varierar stort mellan kommunerna.

–  Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar att den äldre får en god vård och omsorg. Här finns både utmaningar och möjligheter, och det förutsätter ett bra samarbete mellan vårdens och omsorgens olika aktörer, säger Håkan Sörman.

I rapporten presenteras 36 indikatorer varav 14 belyser kvaliteten där samordning mellan vård och omsorg krävs. Dessa indikatorer är ett bra underlag för diskussion och gemensam analys mellan kommun och landsting och olika yrkesgrupper.

Syftet med Öppna jämförelser är bland annat att skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot