Publicerad: 25 augusti 2014

Pressmeddelande

Alla landsting får del av kömiljarden 2013

Alla landsting får ta del av kömiljarden 2013 och har därmed uppfyllt
något av de kriterier som krävs och som har fastslagits i
överenskommelsen.         

– Det är mycket glädjande att se att kömiljarden ger effekt och att fler människor får vård i tid, säger socialminister Göran Hägglund.

– Samtliga landsting får del av kömiljarden, vilket är glädjande. Det finns fortfarande regionala skillnader, men det bör sporra till ytterligare satsningar inom de landsting där resultaten är något sämre, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kömiljarden är ett stimulansbidrag som regeringen delar ut till de landsting som kortar sina vårdköer. Kriterierna för att få del av kömiljarden fastslås i en årlig överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ersättning per landsting utifrån uppnådda resultat 2013 (PDF, nytt fönster)

För att få del av pengarna från Kömiljarden 2013 måste landstingen kunna visa att minst 70 procent av patienterna fått vård inom de tidsramar som fastslagits i överenskommelsen. För 2013 års kömiljard har landstingen varit tvungna att klara av att erbjuda patienterna besök i den specialiserade vården inom 60 dagar och behandling inom 60 dagar. Klarar landstingen att ge vård i rätt tid till mer än 80 procent av patienterna får de ta del av ytterligare medel.

Samtliga landsting får ta del av kömiljarden 2013. Det finns variationer mellan landstingen, såväl generellt som mellan specialiteterna. Landstinget på Gotland har för 2013 uppvisat bäst resultat. Där har mer än 70 procent av patienterna fått vård inom de uppsatta tidsramarna under årets alla månader. Tio landsting uppfyller samtliga krav.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot