Publicerad: 7 januari 2014

Nyhet

Allt färre omkommer i tätortstrafik

Allt färre personer omkommer i olyckor i tätortstrafik. Förra året omkom
46 personer, enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen. Det
är historiskt få. 

– Antalet omkomna i tätortstrafik har inte varit så lågt sedan första hälften av 1900-talet. Kommunerna är mycket framgångsrika i sitt arbete med trafiksäkerhet. Det införs bland annat lägre hastighetsgränser för biltrafik där det finns fotgängare och cyklister, och det satsas mycket på trafiksäkerhet i samband med gatubyggen och stadsplanering, säger Jan Söderström, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Visionen är att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Transporstyrelsens statistik över antalet omkomna i tätortstrafiken 2000-2013.

Transporstyrelsens statistik över antalet omkomna i tätortstrafiken 2000-2013.

Transportstyrelsens statistik visar att utvecklingen på de kommunala vägnäten har varit mycket positiv sedan millennieskiftet. År 2001 omkom 139 personer i tätortstrafiken. År 2003 omkom 86 personer. Åren 2010-2012 sjönk antalet till mellan 55 och 75 omkomna per år och 2013 förolyckades alltså 46 personer.

Under 2013 omkom 15 fotgängare i tätortstrafik, tidigare år har siffran varierat mellan 20 och 30. Cykelolyckorna minskar trots att antalet cyklister ökar i landet. Elva cyklister omkom förra året, vilket är en halvering jämfört med för tio år sedan.

– En väldigt positiv del av utvecklingen i tätortstrafiken är att allt färre barn omkommer i olyckor. Under fjolåret var ingen av de fotgängare eller cyklister som omkom i tätortstrafiken ett barn under 15 år, säger Jan Söderström.

SKL:s arbete med trafiksäkerhet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot