Publicerad: 28 februari 2017

Nyhet

Allt fler asylsökande och nyanlända hälsoundersöks

Drygt 80 000 asylsökande och nyanlända fick en hälsoundersökning 2016, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

– Ett bra resultat och också oerhört viktigt, så att de människor som kommer till Sverige ska kunna nå sin fulla potential. En god hälsa är grundläggande, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

En viktig orsak till det goda resultatet är att SKL, med medel från Socialdepartementet, under 2016 genomfört en utbildningssatsning för den personal som möter asylsökande och nyanlända.

Olika typer av utbildningar

Utbildningarna har utformats utifrån olika typer av insatser för psykisk hälsa– hälsofrämjande och förebyggande insatser, insatser vid lindriga tillstånd och insatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa.

Baserat på uppskattningar från spridningsplaner så kommer minst 15 000 personer ha utbildats inom ramen för satsningen under hösten 2016 och 2017.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot