Publicerad: 28 april 2015

Nyhet

Ännu säkrare vård

Mindre antibiotika. Färre allvarliga vårdskador. En säkerhetskultur på väg att förbättras. Det är några av resultaten från den fyraåriga satsningen på patientsäkerhet.

Svensk hälso- och sjukvård uppvisar mycket goda medicinska resultat, och patientsäkerheten har ökat de senaste åren. Men det återstår mycket arbete.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Varje vårdskada är ett misslyckande, och jag vet att landstingen arbetar systematiskt för att sådana ska undvikas, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Arbetet behöver dock intensifieras för att uppnå nollvisionen för vårdskador.

I en ny rapport summeras nu resultaten av satsningen och den överenskommelse som SKL slöt med regeringen.

– Något av det allra viktigaste tror jag är att patientsäkerhetsfrågorna ligger högt upp på dagordningen i hela Sverige, säger Hans Karlsson.

Nu vet vi mer

Läkare som undersöker en patient och samtalar med en sjuksköterska.

Kunskapsutvecklingen har varit betydande, och det finns omfattande kunskap om vårdskador.
Det finns också metoder och verktyg för att förebygga och följa upp arbetet. Samarbetet kommuner-landsting har intensifierats, och ett aktivt arbete för att skapa en säkerhetskultur har börjat växa fram. Det intensiva patientsäkerhetsarbetet har resulterat i minskad antibiotikaanvändning.

– Nästan en halv miljon färre antibiotikarecept förskrevs under2014 jämfört med 2010. Antalet allvarliga vårdskador, både med och utan dödlig utgång har minskat jämfört med Socialstyrelsens undersökning 2008. Det är något att vara stolt över, säger Hans Karlsson.

Framtida utmaningar

Trots dessa fina resultat återstår dock ett digert arbete. I rapporten sammanfattas
erfarenheterna från de gångna åren, och ett antal viktiga framtida utmaningar beskrivs.

– När alla drar åt samma håll och när patienten blir en självklar medlem av teamet – då kan vi se fram emot nya framgångar i kampen mot vårdskador, säger Hans Karlsson.

Publikationer

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot