Publicerad: 25 juni 2014

Nyhet

Arbete pågår för att öka lärares status

En undersökning som genomfördes för ett drygt år sedan visar att svenska lärare saknar uppskattning för sitt arbete. Utmaningarna är stora men många arbetar hårt för att läraryrket ska bli mer attraktivt.

Nio av tio lärare tycker om att arbeta på sin nuvarande skola. Men bara var tjugonde lärare tycker att deras yrke har en hög status. Det visar den internationella studien TALIS 2013 som presenteras av Skolverket.

Skolverkets pressmeddelande

– Staten, kommunerna och de fackliga organisationer, ja alla som beslutar om och arbetar med skolan har ett ansvar att höja lärares motivation med och engagemang i yrket, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten bekräftar en välbekant bild som SKL jobbar intensivt med, bland annat ihop med Skolverket och med lärarorganisationerna. Många faktorer är viktiga, inte minst att rensa onödig administration, högre lön till skickliga lärare, ökade möjligheter till karriärutveckling och ett aktivt ledarskap.

– Precis som eleverna behöver även lärarna återkoppling på undervisningen. Den kan göras av rektor eller ibland av kollegor. Återkopplingen ökar både undervisningens kvalitet och lärarens engagemang. Därför är det är viktigt att rektorerna arbetar långsiktigt och prioriterar det pedagogiska ledarskapet, säger Per-Arne Andersson.

SKL driver flera projekt för att förbättra elevernas resultat och för att höja lärarnas status. PRIO-projektet är ett exempel, där skolans processer och arbetssätt synas av medarbetarna själva för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om att stärka samarbetet mellan lärare och att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Prioprojektet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot