Publicerad: 28 april 2014

Nyhet

Bättre läkarintyg för säkrare sjukskrivningar

Kvaliteten på läkarintygen blir allt bättre i landstingen och de regionala skillnaderna minskar. Det visar Försäkringskassans granskning. Resultatet blir allt bättre underlag för kvalitetssäkra sjukskrivningar.

Andelen läkarintyg av god kvalitet fortsätter att öka i landstingen. Från 2010 har de godkända intygen ökat med cirka 13 procent. Det visar en genomgång från Försäkringskassan som inom ramen för Sjukskrivningsmiljarden 2013 har granskat 9 979 intyg. Spridningen mellan landstingen minskar, och flera av landstingen redovisar ökad andel godkända intyg.

– Flera landsting har förbättrat sig och de närmar sig varandra i resultaten. Det är en positiv effekt av det arbete landstingen lagt ned de senaste åren, säger Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg. Region Skåne i topp

Region Skåne hamnar i topp med 63,9 procent godkända intyg och följs av Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Västerbotten. Största enskilda förbättringen står Stockholms läns landsting för. Totalt sett får landstingen dela på 100 miljoner kronor för förbättringsarbetet.

– Det är en successiv resultatförbättring för varje år som går som sker genom gemensamma stödinsatser tillsammans med SKL. Med försäkringsmedicinska utbildningar och andra kvalitetsinsatser förbättras intygens kvalitet, säger Tommy Sundholm vid Försäkringskassan. Läkarintygen är viktiga underlag

Tillsammans med annan relevant information är läkarintygen viktiga underlag när Försäkringskassan ska bedöma rätten till sjukpenning och även för att stödja individens väg till återgång i arbete. Årets genomgång visar också att 59,5 procent av intygen sänts in elektroniskt och att e-intygen överlag höll en något högre kvalitet jämfört med övriga intyg.

Både SKL och Försäkringskassan ser ett fortsatt behov av att utveckla kvalitetsarbetet. I det fortsatta arbetet genom Sjukskrivningsmiljarden för 2014-2015 lyfts kvalitetsfrågorna fram i ett bredare perspektiv. Flera olika insatser pågår som till exempel förbättrad samverkan och fortsatt utveckling av den digitala kommunikationen.

SKL:s arbete med sjukskrivningsmiljarden

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot