Publicerad: 16 juni 2015

Nyhet

Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras

SKL har yttrat sig om förslag på förändringar i utjämningssystemet som innebär stora omfördelningseffekter. Förändringarna ska införas redan 2016 vilket ger dåliga planeringsförutsättningar.

Tre personer som sitter och planerar budget.

Statskontoret har ett uppdrag att löpande följa och föreslå förändringar i det mellankommunala utjämningssystemet. Nu har ett förslag på förändring i kostnadsutjämningssystemet tagits fram som föreslås införas från och med 2016.

SKL har fått detta förlag på remiss från Finansdepartementet och ställer sig huvudsakligen bakom förslagen. Huvudinvändning är dock att förändringarna, som får omfördelningseffekter på 2 miljarder kronor brutto mellan olika kommuner, föreslås införas redan nästa år.

Det föreslås dessutom införas utan något införandebidrag, vilket är normalt vid förändringar i utjämningsystemet.

Remissen har endast gått till 50 kommuner.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Med så kort varsel har kommunerna inte möjlighet att anpassa sin budget till de kraftigt förändrade förutsättningar som detta förslag medför. Ungefär hälften av kommunerna beslutar om budget för 2016 i juni i år. Då vet de fortfarande inte om förslaget kommer att införas eller inte. Det är inte rimligt att kommunerna inte får bättre planeringsförutsättningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Hämta yttrandet: "Kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot