Publicerad: 11 september 2015

Nyhet

Beslutsläget gällande flyktingremiss

SKL vill tydliggöra att styrelsen inte tagit ställning till regeringsförslaget om kravet på kommuner att ta emot flyktingar. Styrelsen avser svara på promemorian den 25 september.

Styrelseklubba på ett bord.

Med anledning av frågor från och framställningar i media vill SKL tydliggöra att förbundet inte tagit ställning till regeringens promemoria "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända" (Ds 2015:33) där förslaget om att kommuner ska tvingas ta emot flyktingar finns med.

För närvarande bereds ärendet inom förbundet för beslut vid SKL:s styrelsemöte fredagen 25 september vartefter SKL:s ställningstagande kommer att offentliggöras. Tills vidare kommenterar inte SKL förslaget.

SKL:s kommentar till regeringens budgetutspel om flyktingmottagande och integration den 10 september

SKL:s 35 punktsprogram för ett bättre flyktingmottagande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot