Publicerad: 1 september 2015

Nyhet

Bra budgetsatsningar på skolan

Regeringens budgetsatsningar på skolan är ett bra steg på vägen. Det är viktigt med en ökad ersättning för nyanlända och att öka lärarnas specialpedagogiska kompetens.

En lärare ooch elever i ett klassrum.

– Elever behöver kvalificerat och snabbt stöd i skolan. Då är grundläggande specialpedagogisk kompetens för lärare ett bra förslag från regeringen. Det är kunskap som behöver breddas bland lärare för att ge fler elever chans att lyckas, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Höjningen av schablonen med 50 procent per individ för asylsökande elever är också positiv. Men det behövs ytterligare steg för att täcka kommunernas faktiska kostnader, säger Lena Micko.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot