Publicerad: 13 januari 2015

Nyhet

Bra med samverkan mellan skola och fritids

Regeringen ger Skolverket uppdraget att förbättra kvaliteten i landets fritidshem. SKL har tidigare lyft frågan och är positiv till att fritidshemmen och fritidspedagogiken uppmärksammas.

– Att se barnens hela dag och därför samverka mellan skola och fritidshem är positivt för elevernas utveckling och skolresultaten, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.
SKL tycker att det är bra att de ökade resurser som ska satsas på de första skolåren även öppnas för fritidshemmens verksamhet.

– Det är viktigt att utgå från olika lokala behov i frågan om hur resurserna ska användas, säger Per-Arne Andersson.

En glad pojke och flicka i en skolkorridor.

Material för bättre kvalitet på fritids

SKL har nyligen publicerat ett stödmaterial för huvudmännens arbete med att stärka kvaliteten i fritidshemmen.

Kvalitetsstöd för fritidshem (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot