Publicerad: 15 april 2015

Nyhet

Bra satsningar på välfärden i vårpropositionen

SKL välkomnar de satsningar som görs i välfärden. Äldreomsorgen och skolan är de områden som får mest pengar.

Svenska sedlar.

Inom äldreomsorgsområdet blir det 1 miljard 2015 i vårändringsbudgeten och i vårpropositionen utökas detta till 2 miljarder år 2016. Även medel för tidiga insatser inom förskola och skolan med 2,5 miljarder är en bra satsning.

Regeringens satsning på ökade lärarlöner med 3 miljarder som beräknas komma i höstbudgeten blir ett välkommet tillskott. Förutsättningen är att arbetsmarknadens parter kommer överens. I budgeten ligger även förslag på ökat järnvägsunderhåll, vilket påverkar både resandet och sysselsättningen positivt. Förlossningsvården får också tillskott med 200 miljoner, en satsning som dubbleras till 2016.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– SKL välkomnar de satsningar som regeringen gör inom välfärden. Även det faktum att regeringen skjuter till medel till utbildning inom folkhögskola, komvux och högskola är positivt. Den satsning som regeringen gör på traineejobb och extratjänster är viktiga för att minska arbetslösheten för unga och öka bemanningen i välfärden, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Men kommunerna tar också ett stort ansvar för integrationsfrågan. I vårändringsbudgeten och vårpropositionen finns endast marginella satsningar inom detta område, vilket är olyckligt. För att en positiv utveckling ska kunna ske inom integrationsområdet behöver denna satsning öka, säger Lena Micko.

I vårpropositionen aviseras om en avveckling av tillgänglighetsmiljarden, den så kallade "kömiljarden" till sjukvården. Tidigare har SKL fått besked om att dessa medel skulle övergå i en så kallad professionsmiljard. Denna professionsmiljard redovisas inte i vårpropositionen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot