Publicerad: 26 maj 2015

Nyhet

BRF har varslat om konflikt

Under gårdagen mottog SKL ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund (BRF). Trots långa förhandlingar har det inte varit möjligt att nå ett avtal i dagsläget. Varslet är lagt för att utlösas 15 juni.

Agneta Jöhnk

SKL och Pacta har under lång tid förhandlat med Brandmännens Riksförbund (BRF) men tyvärr har parterna inte nått fram till ett avtal trots att även medlare tidigare varit inkopplade.

– Det är alltid olyckligt när en förhandling strandar men utan att gå in i detaljer om var tvistefrågorna finns så har vi inte upplevt att vår motpart har realistiska förväntningar, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Varslet som lämnades till SKL/Pacta under gårdagen analyseras nu för att se hur det kan påverka verksamheterna.

– Det är för tidigt att uttala sig om hur detta kommer att slå ute i landet men varslet är lagt emot alla medlemmar. Vi tittar nu på detta för att kunna informera våra medlemmar runt om i Sveriges kommuner och deras räddningstjänster, säger Agneta Jöhnk.

Varslet har lagts för att bryta ut den 15 juni.

– Just nu ser det mörkt ut att få till ett avtal men vi kommer förstås att se till vilka möjligheter vi har att ändå göra det. Men risken är betydande för att konflikten bryter ut, säger Agneta Jöhnk.

Fakta

SKL:s och Pactas avtal för beredskapsbrandmän heter RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap) och tecknas med BRF, Kommunal och Vision.

Det finns cirka 11 000 deltidsbrandmän i Sverige men eftersom ett antal tillhör andra fackliga organisationer berörs inte alla av varslet. Varslet gäller inte heller de heltidsanställda brandmännen som har annan facklig tillhörighet.

Brandstationer bemannade av räddningstjänstpersonal i beredskap finns på ca 650 orter i landet. Brandstationer med räddningstjänst på heltid finns på 155 orter i landet. Räddningstjänsterna organiseras oftast genom kommunalförbund. Beredskapsbrandmannen har en annan huvudanställning och vid sidan av denna beredskap cirka var tredje vecka. Under beredskapen är beredskapsbrandmannen beredd att vid larm rycka ut, antingen från hemmet eller från sin arbetsplats.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot