Publicerad: 4 februari 2015

Nyhet

Brister i skolan åtgärdas inte med ökat förstatligande

Skolinspektionen har presenterat en rapport där man pekar på brister hos både fristående och kommunala huvudmän vad gäller styrningen av grundskolan.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– De punkter som Skolinspektionen efterlyser är viktiga men egentligen inget nytt. Sedan flera år pågår ett omfattande arbete i kommunerna för att förbättra elevernas resultat, skapa modeller för fördelning av resurser utifrån behov samt att få en bättre dialog mellan ledning och lärare. Många kommuner har kommit långt, andra har en bit kvar. Vi ser problemen men vi ser också ett allt starkare engagemang, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Det kommunerna har störst behov av är stöd i sitt utvecklingsarbete. Här bidrar vi på SKL med våra satsningar och staten med sina. En sak som kommunerna brottas med är vilka av skolans många mål man ska fokusera på i sin uppföljning. För det går inte att följa upp allt, det tror jag att även Skolinspektionen inser, säger Per-Arne Andersson.

Kommunal skola har stora fördelar

Lärare hjälper en elev i ett klassrum.

När skolan får kritik hörs ofta röster om förstatligande. Men i en aktuell analys från OECD ses det decentraliserade ansvaret och svenska skolors jämförelsevis stora självbestämmande som en styrka. OECD menar att det vi behöver fokusera på är förbättringar inom ramen för nuvarande system, framför allt det som händer i klassrummet.

Svenska Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) drar liknande slutsatser i sin studie av hur 1990-talets stora skolreformer – kommunalisering, fritt skolval och fristående skolor – har påverkat elevers resultat och likvärdigheten i skolan. Resultatnedgången i den svenska skolan kan enligt studien inte förklaras av kommunaliseringen av skolan.

– Vi kan inte vara nöjda så länge inte alla elever lyckas i skolan. Men lösningen ligger inte i att skrota systemet, lika lite som att myndigheter skulle läggas ner för att deras styrning inte är optimal. Bättre då att utveckla en verksamhet som både har kunskap och kraft att kontinuerligt förbättras och utvecklas, säger Per-Arne Andersson.

På rätt väg

– Skolinspektionens rapport talar för att det arbete som SKL gör tillsammans med våra medlemmar fokuserar på rätt frågor. Att utveckla och förbättra styrningen, ledningen och uppföljningen av skolan, liksom andra offentligt finansierade verksamheter, är ett arbete som aldrig upphör. Till stor del handlar det om att tydligt definiera roller och ansvar, och att alla som beslutar om och verkar i skolan har förtroende för varandra, säger Per-Arne Andersson.

Skoinspektionens rapport

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot