Publicerad: 13 juni 2014

Nyhet

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Regeringen
behöver tillsätta en utredning som undersöker hur regelverken kan
förbättras, anser SKL.          

– Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång. Det är bland annat viktigt att rörligheten på bostadsmarknaden blir bättre, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

I en skrivelse till regeringen föreslår SKL att en statlig utredning får i uppdrag att se över de finansiella regelverken och att föreslå förändringar. Utredningens arbete bör fokusera på följande områden:

  • Rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Den flyttskatt Sverige har i dag gör att många avstår från att flytta. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder och de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att komma in.
  • De strikta reglerna för bankernas utlåning till både privatpersoner och byggföretag hindrar nyproduktion. Reglerna måste utvärderas, i många kommuner ses dessa som den viktigaste orsaken till den låga byggtakten.
  • En förutsättning för att det ska kunna byggas fler bostäder utanför tillväxtregionerna är att systemet med statliga kreditgarantier, som skyddar långivare från kreditförluster, görs om så att garantierna kan användas där de behövs som mest.

Skrivelsen som SKL har skickat till regeringen grundas på slutsatser i en rapport från förbundets programberedning för ökat bostadsbyggande (under läs vidare).

Skrivelsen "Förslag till regeringen att snarast se över bostadsbyggandets finansiella förutsättningar" (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot