Publicerad: 31 mars 2015

Nyhet

Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna

Det effektivaste sättet att förbättra luftmiljön i städerna är att minska användandet av dubbdäck. Trots det föreslår en utredning om partiklar i luften inte lösningar på dubbdäcksproblemet.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Bilarnas dubbdäck river upp hälsoskadliga partiklar. Användandet av dubbdäck är det huvudsakliga problemet för luftmiljön i våra städer och tätorter i dag, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Kommunerna har redan genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra luftmiljön i städerna. De lägger om trafik, inför dubbdäcksförbud på enstaka gator, städar gatorna och dammbinder många vägar. Men det krävs mer. Staten måste agera för att minska användandet av dubbdäck. Det är avgörande för att Sverige med säkerhet ska kunna klara EU:s krav på ren luft och undvika viten.

Att köra med dubbdäck bör kosta

Trafikerad gata vintertid.

Enligt SKL krävs åtgärder som gör att det kan kosta att köra med dubbdäck i städer och tätorter där luftsituationen är ett problem. Det kan få bilister att avstå från att köra med dubbdäck i stadsmiljöer.

– Vi vill att regering och riksdag gör det möjligt att ha dubbdäcksavgifter i kommunerna, alternativt en dubbdäcksskatt¹. I Oslo har användandet av dubbdäck minskat markant sedan det infördes en dubbdäcksavgift, säger Lena Micko.

Det går att köra trafiksäkert utan dubbar

En kritik som förekommer är att minskad dubbdäcksanvändning skulle drabba trafiksäkerheten.

– Visst kan man uppleva att dubbdäck gör bilresan tryggare. Men i många städer i södra och mellersta Sverige kan dubbarna kompenseras med ett bra körsätt. Det är till exempel viktigt att hålla rätt hastighet och att anpassa körsättet till underlaget. Nästan alla nya bilar har också effektiva antisladdsystem. För dessa har dubbdäck ingen påvisbar effekt, säger Lena Micko.

¹Målet med en avgift eller en skatt skulle vara densamma: att få ner dubbdäcksanvändningen. Men det finns administrativa och juridiska skillnader mellan alternativen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot