Publicerad: 12 april 2015

Nyhet

Efterlängtat beslut om nya bullerregler

Att regeringen har beslutat om en ny förordning för trafikbuller är bra. Beslutet kan bidra till att det byggs fler bostäder.

– SKL har länge arbetat för nya rimliga regler för trafikbuller som gör det möjligt att bygga bostäder i städer och tätorter där många vill bo. Det är bra att regeringen har beslutat om nya regler, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Nybyggt höghus vid trafikerad väg.

– I dag har statliga myndigheter olika regelverk för trafikbuller. Det är svårt för kommuner och byggherrar att förutse vad som gäller. Med det här beslutet, alltså om ett nytt centralt gällande regelverk, kan bostadsbyggandet i städerna öka.

Regeringen vill bland annat tillåta en ljudnivå om 60 decibel (dBA) vid små lägenheters fasader. För dessa mindre lägenheter ställs heller inga krav om en tyst sida.

– Regeringen höjer den tillåtna ljudnivån. Det är rimligt eftersom det går att bygga bostäder med tyst inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. I det ursprungliga förslaget till förordning var dock nivån 65 decibel (dBA), vilket SKL välkomnade. Vi ska nu analysera närmare vilka konsekvenser regeringens beslutade nivå får, säger Lena Micko.

Den nya bullerförordningen ska börja gälla från och med den 1 juni.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot