Publicerad: 9 april 2014

Nyhet

Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

En särbegåvad elev kan beskrivas ha en osedvanlig förmåga i ett eller flera områden. Eleven förvånar kontinuerligt, såväl i skolan som i vardagslivet, både med sina kunskaper och att tillämpa dem.

– Särbegåvade elever behöver ett stort och riktat stöd inom skolan. Är inte undervisningen stimulerande kan de bli ifrågasättande eller utåtagerande. Särbegåvade trivs därför inte alltid i skolan, tyvärr. Men med rätt stöd kan deras potential tas till vara och deras skoltid blir positiv, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Tre strategier

Handlingsplanen lyfter bland annat fram acceptans, tolerans och kunskap hos skolans personal. För att höja särbegåvade elevers motivation finns tre etablerade strategier:

  • Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga skolkamrater, till exempel genom tidigare skolstart, att flytta upp en till två årskurser eller läsa vissa ämnen med äldre elever.
  • Berikning innebär att eleven får fördjupa sig ytterligare, till exempel med mer avancerade undervisningsmoment.
  • Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven kan träffa andra särbegåvade elever eller delta i spetsundervisning.

Bakgrunden till handlingsplanen är att kommunerna Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona inom SKL:s Matematiksatsning skulle kartlägga hur de klarar att möta alla elevers behov. Då insåg de tydligt behovet av mer kunskap för att möta särbegåvades behov.

Generell handlingsplan

– Handlingsplanen är ett förslag som tar sin utgångspunkt inom matematik, men den kan användas inom olika skolämnen. Intresset borde vara stort, de flesta huvudmän och skolor saknar idag planer för elever med särskilda begåvningar, säger Per-Arne Andersson.

HandHandlingsplan särbegåvade elever 2014 (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med skolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot