Publicerad: 17 november 2014

Nyhet

Enhetliga regler för assisterad befruktning

Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.

Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen.

SKL:s sjukvårdsdelegation tog 2012 initiativ till en kartläggning av landstingens och regionernas hantering av assisterad befruktning. Arbetet har resulterat i den rekommendation till landsting och regioner som SKL:s styrelse nu beslutat om.

– Syftet är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård, och vi uppmanar nu landsting och regioner att ställa sig bakom och tillämpa rekommendationerna, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Rekommendationen definierar vissa centrala begrepp, anger vissa grundläggande kriterier för genomförande, anger övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Gravid kvinna som står vid sin cykel.

SKL har sedan 2012 arbetat med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. En första rapport presenterades i november 2012. Den ledde till att SKL:s Vävnadsråd fick i uppdrag att fördjupa vissa frågeställningar. Våren 2014 sändes Vävnadsrådets rapport om assisterad befruktning ut på remiss. Remissinstansernas svar kombinerat med resultaten av tidigare arbete ligger till grund för den nya rekommendationen.

Assisterad befruktning definieras av Socialstyrelsen som en åtgärd att på medicinsk väg befrukta ägg med spermier i eller utanför en kvinnas kropp.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot