Publicerad: 14 mars 2014

Nyhet

Enklare system för språkstudier behövs

Det behöver tas ett helhetsgrepp om svenska för invandrare och andra insatser som syftar till en god integration av nyanlända. SKL är positiv till delar av sfi-utredningen men kritiskt till förslaget om ett
obligatoriskt pengsystem.         

Undervisningen i svenska för nyanlända (sfi) präglas ofta av ett innovativt arbetssätt och en klar majoritet av eleverna är nöjda med undervisningen. Men samordningen av olika insatser och utbudet behöver förbättras.

– Förslaget att sfi blir en del av Komvux kan göra det enklare för nyanlända att läsa sfi parallellt med andra kurser inom vuxenutbildningen. Bra är också att svenska som andraspråk renodlas till en kurs, på nivån efter sfi, säger Lennart Gabrielsson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I utredningens förslag ligger även att Arbetsförmedlingen ska få möjlighet att köpa upp sfi av externa anordnare, för att enklare kunna kombinera insatser för nyanlända i etableringsprogrammet.

– Det är positivt att Arbetsförmedlingen får en större flexibilitet. Men de måste även få möjligheten att köpa sfi och andra insatser från kommunerna. Det är lite märkligt att denna möjlighet saknas i utredarens förslag, då de flesta sfi-anordnarna är kommunala och det i många kommuner bara finns en kommunal anordnare. Vi måste skapa system som når hela vägen, inte halvvägs, säger Lennart Gabrielsson.

SKL är kritiskt på flera punkter vad gäller utredningens huvudförslag om ett ”pengsystem” och valfrihetssystem för sfi och Komvux. Förslaget liknar dagens valfrihetssystem inom skolan, men är mer komplicerat. Enligt förslaget ska systemet vara obligatoriskt och därmed omfatta alla kommuner.

– SKL anser att ett valfrihetssystem ska vara frivilligt för kommunerna. Det är ytterst viktigt att kommunernas behov och förutsättningar får avgöra. Många kommuner har inte elevunderlag för ett pengsystem, säger Lennart Gabrielsson.

– Många kommuner tar idag ett helhetsansvar för kvalitet och utbud inom sfi och Komvux. Det finns en klar risk att detta engagemang minskar om kommunernas möjlighet till uppföljning av verksamheten begränsas. Skolinspektionens sporadiska uppföljningar är inte tillräckliga för att utveckla kvaliteten, säger Lennart Gabrielsson.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade gemensam reservation på en del av yttrandet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot