Publicerad: 15 april 2015

Nyhet

Feriejobben för unga ökar i kommuner och landsting

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. SKL:s prognos pekar mot minst 85 000 feriejobb, vilket är 5 000 fler jämfört med förra året.

Håkan Sörman, VD på SKL.

– Allt fler kommuner, landsting och regioner försöker intressera unga att jobba med välfärdsjobb. Och det är nödvändigt. Inom tio år behövs det en halv miljon nya medarbetare inom vård, skola och omsorg, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vikten av feriejobb ska inte underskattas. Unga som jobbar under sin studietid kommer lättare in på arbetsmarknaden efter sina studier, säger Håkan Sörman.

Feriejobbande tjej som är ute och promenerar med äldre kvinna.
  • De fem vanligaste feriejobben är inom äldreomsorg, hemtjänst, handikappomsorg, barnomsorg och parkförvaltning
  • Det är framför allt ungdomar i gymnasieåldern som får feriejobb.
  • Drygt hälften av platserna riktas mot grupper som av sociala skäl bedöms ha behov av ett feriejobb; nyanlända ungdomar, unga med funktionsnedsättningar och elever från särskolan.

Strategi för vissa grupper

Det är också allt vanligare att feriejobb matchas med elevens gymnasieutbildning. Till exempel att de som går på vård- och omsorgsprogrammet får ett feriejobb inom yrket.

– Många kommuner och landsting har en uttalad strategi med jobben mer än att erbjuda en bred grupp unga sommarjobb. Det kan handla om sociala skäl, att intressera män för kvinnodominerade yrken och vice versa samt höjda löner inom yrken där man ser stora rekryteringsbehov, till exempel inom äldreomsorgen, säger Håkan Sörman.

Fakta

  • Enkäten om feriejobb har besvarats av 84 procent av kommunerna och 76 procent av landstingen/regionerna. Nästan samtliga kommuner som besvarat enkäten kommer att erbjuda feriejobb och var fjärde landsting/region.
  • Sedan år 2008 har antalet ferieplatser i kommunerna och landstingen/regionerna nästan tredubblats, från 30 000 till minst 85 000 platser år 2014. Prognosen för i år är ca 82 000 feriejobb i kommuner och 3 000 i landsting/regioner
  • Var femte kommun och nästan var tredje landsting kommer att erbjuda fler platser jämfört med 2013.
  • Siffrorna i enkäten finns inte nedbrutna på regional nivå. Kontakta kommuner eller landsting för att få mer information om vilka feriejobb de erbjuder.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot